Oferujemy Pręty, płyty, sznury, taśmy, uszczelki, chodniki elektroizolacyjne, wykładziny ryflowane.

Elastomery  to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomer posiada zdolność zmiany w szerokim zakresie swoich wymiarów w momencie gdy jest poddawany naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub ściskającym oraz następnie powrót do poprzednich wymiarów.

Elastomery to szeroka grupa materiałów do której należą:

 • Poliuretany (PU/PUR)
 • Gumy
 • Mikrogumy, gumy porowate
 • Silikony

POLIURETANY (PU/PUR)

Poliuretany należą do grupy elastomerów i są polimerami łatwiej topliwymi od poliamidów, dzięki czemu doskonale nadają się do dalszej obróbki w szerokim zakresie twardości. Charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi przy równoczesnym zachowaniu dużej elastyczności. Są odporne na wiele agresywnych związków chemicznych. Stosowane w przemyśle maszynowym, samochodowym, jako rolki transportujące i tłumiące, podkładki antywibracyjne, elementy amortyzatorów. Występują w postaci: prętów, płyt, odlewów.

GUMY

Rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych, które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji. Stosowana w postaci płyt, prętów, sznurów do wykonywania uszczelnień pracujących statycznie w stanie nierozciągniętym, na chodniki i wykładziny.

Rodzaje gumy w zależności od  typu kauczuku:

 • SBR - ogólnego przeznaczenia
 • NBR - odporne na działanie olejów, tłuszczów
 • CR - o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych i słabych kwasów
 • EPDM - odporne na działanie podwyższonej temperatury
 • NR-L - przeznaczone do kontaktu z żywnością

Parametry płyt w zależności od własności fizyko chemicznych zastosowanej gumy:

Rodzaj płyty -wymagania Ogólnego przeznaczenia

Olejo- i benzynoodporne

Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, min. 5 5 5
Twardość, °Sh A

60+/-5;65+5

70+/-5; 80+5

60+5; 80+5 60+/-5
Wydłużenie w chwili zerwania, % min 200 200 200
Temperatura kruchości, "C, maki. -30 -30 -30
Odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad wyrażona zmianą masy temp. 20°C, 72h, % - - -
Odporność na działanie olejów i benzyn wyrażona zmianą masy po działaniu mieszaniny izooktantoulen, 20"C, 72h,% - +/-30 -
Pozostałe wymagania wg BN-73/661 6-1 4      

Chodnik elektroizolacyjny

Gumowy chodnik elektroizolacyjny zgodny z normą międzynarodową normą 

PN-IEC 61111:2002/A1:2004

Szerokość: 1220 +/- 25 mm

Grubość: 5 +/- 0,5 mm

Powierzchnia: strona licowa - ryflowana

Kolor: szary

Chodnik elektroizolacyjny poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV.

Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:

 • kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 - 23°C/8h
 • oleju - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 - 70?C/24h
 • niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25?C/1h

Wykładziny ryflowane

Wykładzina przeciwpoślizgowa, przeznaczona do stosowania obiektach przemysłowych oraz handlowych

Powierzchnia: 

 • strona licowa - ryflowana
 • strona spodnia - odcisk tkaniny

Rodzaje wykładzin: drobny, szeroki i max ryfel.

Typy: standard, olejoodporne, elektroprzewodzące.

Kolory: czarny, szary, brązowy, czerwony, zielony, niebieski.

Wymiary arkuszy:

 • szerokość; 1000 ÷ 1300 +/- 30 mm
 • długość: 5÷15 m +/- 0,1 m
 • grubość całkowita: 3 ÷ 8 +/- 0,5 mm

Podstawowe właściwości fizyczne:

 • twardość - 65° ÷ 80° Sh A
 • wytrzymałość na rozciąganie, min. 3 MPa
 • wydłużenie względne, min. 150%
 • temperatura stosowania -30°÷ 70°C.

Wykładziny mogą zawierać przekładkę tkaninową zwiększającą odporność na rozdzieranie.

Mikrogumy, gumy porowate

Guma zbudowana z małych zamkniętych komórek. Dzięki swojej strukturze, posiada niską wchłanialność cieczy max. do 1,5%, bardzo dobrze uszczelnia przed pyłem, kurzem, hałasem, itp.

Wykorzystywana jako uszczelki, podkładki, izolacja.

Temperatura stosowania od -40°C do +95°C.

Twardość 20° Sh A

Gęstość 0,13 g/cm3

Arkusze 1000x2000 mm

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka) zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.