Proponujemy Państwu półfabrykaty z tworzyw sztucznych:

 • Pręty, Płyty, Tuleje, Płaskowniki.
 • Detale z tworzyw konstrukcyjnych:
 • Koła zębate i pasowe
 • Rolki linowe, jezdne, stożkowe
 • Tuleje uszczelniające
 • Panewki i półpanewki
 • Gniazda zaworów
 • Ślimaki, ślimacznice
 • Płyty i listwy ślizgowe, prowadzące
 • Zgarniaki, odbojnice
 • Elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń
 • Kloce masarskie, stoły i deski krajalnicze

 

PA - Poliamidy 

Poliamidy to podstawowe tworzywa konstrukcyjne nazywane nylonami, najważniejsze gatunki to: PA 6, PA 6G, PA 66, PA 12 produkowane metodą odlewania i wytłaczania. Obok standardowych gatunków występują poliamidy modyfikowane dodatkami uszlachetniającymi: włóknem szklanym, dwusiarczkiem molibdenu MoS2, olejem, stałym środkiem smarnym.

Poliamidy Odlewane

POLIAMID PA 6G

To najbardziej znany i często stosowany poliamid odlewany. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, twardością, udarnością, sztywnością, odpornością na ścieranie oraz dobrą odpornością na pełzanie i starzenie cieplne. Zastosowanie: łożyska, prowadnice, koła łańcuchowe, ślizgi, gwiazdy transportowe, zabieraki, prowadnice krzywkowe, koła zębate.

POLIAMID PA6G + Oil

Tworzywo z dodatkiem środka smarnego, wykazuje najwyższą wytrzymałość na zużycie ze wszystkich poliamidów, ma niski współczynnik tarcia na sucho i wchłania niewielką ilość wilgoci. Stosowany na części ruchowe i ślizgowe.

POLIAMID PA6G + MoS2

Dzięki dodatkowi dwusiarczku molibdenu tworzywo to charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i obniżonym współczynnikiem tarcia, przy zachowaniu wysokiej udarności i wytrzymałości mechanicznej. Zastosowanie: koła zębate, koła pasowe, łożyska.

POLIAMID PA6 GF 30

Gatunek poliamidu o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, znacznej sztywności oraz odporności na ścieranie dzięki dodatkowi 30% włókna szklanego. Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV. Stabilny wymiarowo (również w podwyższonych temperaturach). Tworzywo można skrawać oraz sklejać. Nie jest izolatorem elektrycznym. Stosowany na dźwignie, izolatory termiczne, elementy obudów, pierścienie oporowe oraz różnorodne części maszyn.

Poliamidy Wytłaczane

POLIAMID PA 6

Tworzywo charakteryzuje optymalne połączenie wytrzymałości mechanicznej, sztywności, trwałości, zdolności tłumienia drgań i odporności na ścieranie. Ponadto posiada właściwości elektroizolacyjne oraz dobrą odporność chemiczną. Zastosowanie: koła zębate, łożyska ślizgowe, listwy, krążniki, główki młotków.

POLIAMID PA6+MoS2

Poliamid (z dodatkiem dwusiarczku molibdenu) w stosunku do PA 6 charakteryzuje się wyższą odpornością na ścieranie oraz lepszymi własnościami ślizgowymi.

POLIAMID PA 66

Tworzywo PA 66 w porównaniu do PA 6 charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną, odpornością cieplną i termiczną. Własności fizyczne PA 66 są zbliżone do PA 6G. Zastosowanie: koła zębate, listwy i łożyska ślizgowe, prowadnice.

POLIAMID PA 66 GF30

Poliamid PA 66 GF30 w porównaniu do poliamidu PA 66 jest w wzmocniony przez dodanie 30% włókna szklanego. Charakteryzuje się lepszą wytrzymałością mechaniczną, wyższą sztywnością
i odpornością na pełzanie, stabilnością wymiarową oraz niższą absorpcją wody.

Materiał ten znajduje zastosowanie przy mocno obciążonych elementach oraz podzespołach
o wysokich wymaganiach w zakresie stabilności wymiarowej.

POM - Poliacetale

Poliacetal to wysokokrystaliczne tworzywo termoplastyczne o wysokiej wytrzymałości i sztywności. Tworzywo cechuje dobra stabilność wymiarowa, duża wytrzymałość zmęczeniowa doskonała obrabialność.

Zastosowanie: części o dużej dokładności, elementy elektroizolacyjne, elementy pracujące w wodzie.

Wśród poliacetali można wyodrębnić homopolimer (POM-H) oraz kopolimer (POM-C, przy czym POM-H z racji wyższego stopnia krystalizacji charakteryzuje się wyższą gęstością, twardością i wytrzymałością, a kopolimer POM-C charakteryzuje się wyższą odpornością termiczną, chemiczną oraz udarnością.

POLIACETAL C - POM C

Tworzywo o wyjątkowo małej absorpcji wilgoci, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, sztywności oraz wysokiej udarności. POM-C posiada dobre właściwości ślizgowe przy niższej w stosunku do poliamidu PA 6G odporności na ścieranie, bardzo dobrą stabilność wymiarową i obrabialność oraz obojętność fizjologiczną co umożliwia na bezpośredni kontakt z żywnością.

Zastosowanie: koła zębate i łożyska pracujące w wodzie do 80?C, precyzyjne części maszyn elementy w przemyśle spożywczym.

POLIACETAL H - POM H

POM H w stosunku do POM C posiada wyższą wytrzymałość mechaniczną, jest sztywniejszy, twardszy, ma wyższą odporność na pełzanie, większą odporność na ścieranie oraz niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej.

POM C w stosunku do POM-H ma większą odporność chemiczną (na mocne alkalia), na hydrolizę, może pracować w niższych temperaturach.

Zastosowanie: koła zębate o dużej dokładności, gniazda zaworów.

PET - POLITEREFTALAN ETYLENU

Politereftalan etylenu jest krystalicznym poliestrem termoplastycznym, Tworzywo cechuje bardzo dobra wytrzymałość na pełzanie, niska absorpcja wody, wysoka odporność chemiczna i znakomitą stabilność wymiarowa.

PET

Tworzywo o niskim współczynniku tarcia, wykorzystywane przy produkcji precyzyjnych elementów konstrukcyjnych pracujących pod dużymi obciążeniami.

PET GL

PET GL to PET zmodyfikowany stały środkiem smarnym, dzięki temu tworzywo posiada doskonałe własności ślizgowe, bardzo dobrą odporność na ścieranie. Zastosowanie: łożyska ślizgowe, prowadnice.

PVDF - POLIFLUOREK WINYLIDENU

PVDF jest wysokokrystalicznym nie wzmocnionym polimerem fluorowym charakteryzującym się znakomitą odpornością chemiczną z dobrymi własnościami mechanicznymi, temperaturowymi i elektrycznymi.

Stosowany w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym, tekstylnym.

PTFE - POLICZTEROFLUOROETYLEN

PTFE znany również pod nazwą handlową Teflon jest termoplastycznym polimerem o znakomitej odporności chemicznej, obojętności fizjologicznej i niskim współczynniku tarcia, może pracować w zakresie temperatur od -200°C do + 260°C.

Uwaga: materiał cechuje niska sztywność, twardość i wytrzymałość mechaniczna.

Dla poprawy właściwości mechanicznych PTFE stosuje się napełniacze w postaci grafitu, węgla, włókna szklanego, brązu, dwusiarczku molibdenu, proszki metali i inne. Stosowany w przemyśle chemicznym, spożywczym, elementach ślizgowych i uszczelniających, izolatorach itd.

PE - POLIETYLEN

Polietylen  to tworzywo sztuczne uzyskiwane w wyniku polimeryzacji. Charakteryzuje się odporność na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych, obojętnością fizjologiczną. Tworzywo wyróżnia się właściwościami ślizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie, jest doskonale obrabialne, posiada właściwości izolujące.

Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, maszynowym, transporcie, budownictwie.

PE 300 (PE-HD) charakteryzuje wysoka odporność chemiczna, spawalność, niska wytrzymałość mechaniczna. Tworzywo stosowane przy wykonywaniu zbiorników, izolacji, wypełnień.

PE 500 (PE-HMW) jest odmianą polietylenu o masie molowej ok, 500.000 g/mol, charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne oraz doskonałą odpornością chemiczną.

Stosowany w przemyśle spożywczym jako wykładziny blatów, wyposażenie chłodni, listwy ochronne, elementy lini transportowych.

PE 1000 (PE-UHMW) jest polietylenem o bardzo dużej masie cząsteczkowej od 4.500.000 do 9.000.000 g/mol. Polietylen PE 1000 charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, dobre tłumienie drgań oraz bardzo dobra odpornością chemiczna i odporność na korozję.  Polietylen PE 1000 jest dostępny w odmianie: podstawowej, modyfikowanej, specjalnej. Zastosowanie: przemysł spożywczy, maszynowy, papierniczy.

PP - POLIPROPYLEN

Polipropylen jest tworzywem termoplastycznym o dużej sztywności, niskiej gęstości (ok. 0,92 g/cm3) oraz bardzo dobrej odporności chemicznej na roztwory soli, kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje i inne substancje. Tworzywo można spawać i kleić. Jest stosowany jako elementy rur, pompy, zasuwy, zbiorniki.

PVC - POLICHLOREK WINYLU

PVC jest jednym z najbardziej popularnych tworzyw termoplastycznych, dzięki swoim własnościom oraz niskiej cenie znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną, dobrymi właściwościami mechanicznymi ale małą odpornością na ścieranie. Stosowany jako wykładziny w budownictwie, elementy armatury chemicznej, wykładziny chemoodporne.

PMMA - POLIMETAKRYLAN METYLU

PMMA to tworzywo sztuczne - termoplastyczne nazywane plexiglasem, pleksi, matapleksem, akrylem.

Jest materiałem sztywnym, bezbarwnym, o wysokiej przepuszczalności światła widzialnego 90-92%, może być barwiony, dodatek filtrów UV pozwala na stosowanie go na zewnątrz. PMMA jest odporne na starzenie i wpływ czynników atmosferycznych. Występuje w postaci prętów, rur i płyt wylewanych lub wytłaczanych o powierzchni matowej lub z połyskiem. Półwyroby z pleksi mają postać prętów, rur oraz płyt (wylewanych lub wytłaczanych) o powierzchni matowej lub z połyskiem. Tworzywo znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie (elementy elewacji, świetliki), transporcie (reflektory, owiewki), reklamie (tablice, szyldy, dekoracje) i inne.

PC - POLIWĘGLAN

Poliwęglan jest tworzywem termoplastycznym o wysokiej przezroczystości do 92%, y doskonałych własnościach mechanicznych, lekkości, odporności termicznej. Własności poliwęglanu są zbliżone do pleksi, poliwęglan jest materiałem bardziej wytrzymałym mechanicznie. Poliwęglan występuje w postaci prętów, płyt litych i komorowych. Poliwęglan lity jest stosowany w obudowach maszyn, przyrządów, elementach mechaniki precyzyjnej. Płyty z poliwęglanu komorowego są stosowane na świetliki dachowe, zadaszenia.

TEKSTOLIT

Tekstolit należy do grupy materiałów warstwowych otrzymywanych przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw tkaniny bawełnianej nasyconej żywicą syntetyczną.

Materiał charakteryzuje się wyjątkową stabilnością, dobrymi właściwościami mechanicznymi, cieplnymi, ślizgowymi elektroizolacyjnymi.

Tekstolit stosowany jest jako materiał do produkcji elementów elektrotechnicznych, części maszyn np. łożyska ślizgowe, koła zębate, pierścienie uszczelniające, prowadnice. Występuje w formie prętów, płyt.

 

BAKELIT

Bakelit tworzywo sztuczne złożone z specjalnego papieru nasyconego żywicami fenolowymi. Zaletami bakelitu jest stabilność właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur, niepalność, nietopliwość, nierozpuszczalność, niskie przewodnictwo elektryczne. Stosowany w przemyśle elektrotechnicznym jako materiał konstrukcyjny i izolacyjny. Występuje w postaci płyt

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka) zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.